Kalkulačka - Výpočet zrážok zo mzdy


výkon rozhodnutia výkon rozhodnutia - výživné
životné minimum čistá mzda v danom mesiaci
suma, nad ktorú sa zrazí
celá mzda (150%)
0 na povinného 0
počet vyživovaných osôb 0
1/3 zo 150% ŽM 0 po odpočítaní 0
 
zraziť v plnej výške 0 počet tretín na zrážku
1/3 na zrážku 0 zraziť v mesiaci 0
    POVINNÉMU ZOSTANE 0